Inloggen of aanmelden?

Wachtwoord vergeten? Klik hier >
SDW

Informatie over Stichting Duurzaam Werkt

Historie:
In de loop van 2008 zijn de Unilever-fabrieken Calvé in Delft, Lever Fabergé in Vlaardingen en Knorr in Loosdrecht gesloten. Fabrieken met een hele lange historie, die hun bestaansrecht langdurig bewezen hebben. Om te zorgen dat de werknemers maximale kansen hebben op een goede toekomst en een nieuwe werkkring, is er een goed Sociaal Plan afgesproken tussen Unilever en de vakbonden. Op grond van dit Sociaal Plan is een bedrag van € 2,7 miljoen gereserveerd om 100 minder kansrijke medewerkers uit de 3 fabrieken (de Club van 100) aanspraak te geven op extra ondersteuning. Dit bedrag is ondergebracht in Stichting Duurzaam Werkt. Hierdoor hoeft over deze € 2,7 miljoen geen belasting en premies te worden afgedragen. Daar tegenover staat dat er geen contant geld mag worden verdeeld onder de mensen. Indien de maatregelen die in het Sociaal Plan staan (vergoeding van opleidingen, outplacement, training, coaching, assessment e.d.) niet toereikend zijn om mensen naar ander werk te helpen, kunnen er aanvullende maatregelen worden getroffen. De activiteiten van de stichting zijn er op gericht de kans zo groot mogelijk te maken dat de mensen uit de club van 100 werk vinden

Wijze van aanpak:
Welke maatregelen dat zijn kan per persoon verschillend zijn, maar het is ook denkbaar dat een aantal mensen dezelfde behoefte heeft. Het staat de mensen uit de club van 100 vrij om gebruik te maken van het begeleidingsaanbod van de stichting. e stichting heeft er voor gekozen om zowel individuele gesprekken-, als gesprekken in groepen te voeren. Hiermee wordt beoogd om informatie te geven en te krijgen, vast te stellen welke extra (individuele) ondersteuning nodig is waarin het Sociaal Plan niet voorziet, en deze te (laten) geven. Indien er recht is op scholing, outplacement, begeleiding etc. op grond van de maatregelen waarin het Sociaal Plan wel voorziet, kan een verzoek hiertoe bij de afdeling arbeidsverhoudingen van Unilever worden ingediend.

Doel SDW
Doelstellingen in de statuten van de Stichting Duurzaam Werkt:
Het helpen, ondersteunen en begeleiden van minder makkelijk bemiddelbare mensen (“Club van 100”) met het zoeken naar werk (van werk naar werk). Als ook het ondersteunen en ontwikkelen van initiatieven die leiden tot meer duurzaamheid en werkgelegenheid voor deze groep minder kansrijke mensen.

Het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Postadres:
Postbus 10103
3004 AC Rotterdam

KvK nr. 30243181